SFS 2019:788 Förordning om ikraftträdande av lagen (2019:604) om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

SFS2019-788.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ikraftträdande av lagen (2019:604) om ändring i lagen

(1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de

nordiska länderna

Utfärdad den 14 november 2019

Regeringen föreskriver att lagen (2019:604) om ändring i lagen (1996:1512)
om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna ska träda i kraft
den 31 december 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS

2019:788

Publicerad
den

26 november 2019