SFS 2019:791 Förordning om ändring i förordningen (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

SFS2019-791.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:443) om

Europeiska unionens punktskatteområde

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2011:443) om Europeiska
unionens punktskatteområde ska ha följande lydelse.

4 § Följande territorier, som inte ingår i unionens tullområde, ska inte ingå
i Europeiska unionens punktskatteområde:

1. ön Helgoland,
2. territoriet Büsingen,
3. Ceuta,
4. Melilla,
5. Livigno.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

SFS

2019:791

Publicerad
den

27 november 2019