SFS 2019:794 Förordning om ändring i förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

SFS2019-794.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:462) om särskilda

insatser för personer med funktionsnedsättning som

medför nedsatt arbetsförmåga

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver att 21 § förordningen (2017:462) om särskilda
insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbets-
förmåga ska ha följande lydelse.

21 §1 Endast den del av bruttolönen som vid heltidsarbete uppgår till som
mest 20 000 kronor per månad och de avgifter och premier som är hänförliga
till denna del ska läggas till grund för bidrag.

Vid deltidsarbete ska bidraget minskas i förhållande till arbetstiden.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
2. För lönebidrag och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare som har

beslutats före ikraftträdandet gäller 21 § i den äldre lydelsen för hela den
beslutsperiod som beslutet omfattar.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2019:48.

SFS

2019:794

Publicerad
den

27 november 2019