SFS 2019:814 Förordning om ändring i förordningen (2000:650) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

SFS2019-814.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2000:650) om byte av

redovisningsvaluta i finansiella företag

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2000:650) om byte av redovis-
ningsvaluta i finansiella företag ska ha följande lydelse.

1 §1 Finansinspektionen får meddela föreskrifter om vad en redogörelse
enligt 4 § lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella före-
tag ska innehålla.

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:260.

SFS

2019:814

Publicerad
den

27 november 2019