SFS 2019:849 Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)

SFS2019-849.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.