SFS 2019:901 Lag om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst

SFS2019-901.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ITCLFD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:TUPZDH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1997:736) om f�rdtj�nst </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 och 11 �� lagen (1997:736) om <br/>f�rdtj�nst ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>4 �</b>2 Kommunens uppgifter enligt denna lag fullg�rs av den eller de <br/>n�mnder som kommunfullm�ktige best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Kommunen f�r, efter �verenskommelse med regionen, om den h�r till </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">dem som ansvarar f�r kollektivtrafiken i l�net, �verl�ta sina uppgifter enligt <br/>denna lag till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i l�net. </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>11 �</b>3 �r en kommun tillst�ndsgivare, best�ms grunderna f�r avgifterna av <br/>kommunen. </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">�r en regional kollektivtrafikmyndighet tillst�ndsgivare, best�ms grun-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">derna f�r avgifterna av </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. kommunerna och regionen i l�net, om de ansvarar f�r kollektivtrafiken</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">i l�net, eller </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. enbart kommunerna i l�net, om de ansvarar f�r kollektivtrafiken i l�net</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">och om �verenskommelse om detta har tr�ffats med regionen, om den h�r <br/>till dem som ansvarar f�r kollektivtrafiken i l�net. </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">De kommuner som inte har �verl�tit sina uppgifter enligt denna lag till </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">den regionala kollektivtrafikmyndigheten f�r dock inte delta i beslutet. Kan <br/>enighet inte uppn�s om grunderna f�r avgifterna, ska dessa best�mmas av <br/>regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Avgifterna ska vara sk�liga och f�r inte �verstiga tillst�ndsgivarens </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">sj�lvkostnader. </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:959px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Jonas Ragell <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2010:1068. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2010:1068. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> 2019:901 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 3 december 2019 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1997:736) om f�rdtj�nst

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 och 11 �� lagen (1997:736) om
f�rdtj�nst ska ha f�ljande lydelse.

4 �2 Kommunens uppgifter enligt denna lag fullg�rs av den eller de
n�mnder som kommunfullm�ktige best�mmer.

Kommunen f�r, efter �verenskommelse med regionen, om den h�r till

dem som ansvarar f�r kollektivtrafiken i l�net, �verl�ta sina uppgifter enligt
denna lag till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i l�net.

11 �3 �r en kommun tillst�ndsgivare, best�ms grunderna f�r avgifterna av
kommunen.

�r en regional kollektivtrafikmyndighet tillst�ndsgivare, best�ms grun-

derna f�r avgifterna av

1. kommunerna och regionen i l�net, om de ansvarar f�r kollektivtrafiken

i l�net, eller

2. enbart kommunerna i l�net, om de ansvarar f�r kollektivtrafiken i l�net

och om �verenskommelse om detta har tr�ffats med regionen, om den h�r
till dem som ansvarar f�r kollektivtrafiken i l�net.

De kommuner som inte har �verl�tit sina uppgifter enligt denna lag till

den regionala kollektivtrafikmyndigheten f�r dock inte delta i beslutet. Kan
enighet inte uppn�s om grunderna f�r avgifterna, ska dessa best�mmas av
regeringen.

Avgifterna ska vara sk�liga och f�r inte �verstiga tillst�ndsgivarens

sj�lvkostnader.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2010:1068.

3 Senaste lydelse 2010:1068.

SFS

2019:901

Publicerad
den

3 december 2019

;