SFS 2019:904 Lag om ändring i lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

SFS2019-904.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BGSDOB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:MHFMMF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1998:938) om behandling av </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>personuppgifter om totalf�rsvarspliktiga </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 6 � lagen (1998:938) om behandling <br/>av personuppgifter om totalf�rsvarspliktiga ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>6 �</b>2 K�nsliga personuppgifter f�r behandlas om det �r n�dv�ndigt f�r de <br/>�ndam�l som anges i 1 � f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsta stycket g�ller �ven kommuner, regioner och statliga myndigheter </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">om uppgifterna beh�vs f�r utredning om den totalf�rsvarspliktiges person-<br/>liga f�rh�llanden enligt 2 kap. 1 � lagen (1994:1809) om totalf�rsvarsplikt. </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER HULTQVIST </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Maria Diamant <br/>(F�rsvarsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 1999:955. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> 2019:904 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 3 december 2019 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1998:938) om behandling av

personuppgifter om totalf�rsvarspliktiga

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 6 � lagen (1998:938) om behandling
av personuppgifter om totalf�rsvarspliktiga ska ha f�ljande lydelse.

6 �2 K�nsliga personuppgifter f�r behandlas om det �r n�dv�ndigt f�r de
�ndam�l som anges i 1 � f�rsta stycket.

F�rsta stycket g�ller �ven kommuner, regioner och statliga myndigheter

om uppgifterna beh�vs f�r utredning om den totalf�rsvarspliktiges person-
liga f�rh�llanden enligt 2 kap. 1 � lagen (1994:1809) om totalf�rsvarsplikt.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(F�rsvarsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 1999:955.

SFS

2019:904

Publicerad
den

3 december 2019

;