SFS 2019:910 Lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

SFS2019-910.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:CMLIAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:CMLIAO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2001:1170) om s�rskilda avdrag i </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>vissa fall vid avgiftsber�kningen enligt lagen (1994:1920) </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om allm�n l�neavgift och socialavgiftslagen (2000:980) </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 � lagen (2001:1170) om s�rskilda <br/>avdrag i vissa fall vid avgiftsber�kningen enligt lagen (1994:1920) om <br/>allm�n l�neavgift och socialavgiftslagen (2000:980)2 ska ha f�ljande <br/>lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>3 �</b> Best�mmelserna i 2 � f�rsta stycket ska inte till�mpas om den avgifts-<br/>skyldige �r </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1. en kommun eller en region,<br/>2. en statlig myndighet,<br/>3. ett statligt aff�rsdrivande verk, eller<br/>4. ett registrerat trossamfund.</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Johanna Mihaic <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2007:286. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:910</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">3 december 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2001:1170) om s�rskilda avdrag i

vissa fall vid avgiftsber�kningen enligt lagen (1994:1920)

om allm�n l�neavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 � lagen (2001:1170) om s�rskilda
avdrag i vissa fall vid avgiftsber�kningen enligt lagen (1994:1920) om
allm�n l�neavgift och socialavgiftslagen (2000:980)2 ska ha f�ljande
lydelse.

3 � Best�mmelserna i 2 � f�rsta stycket ska inte till�mpas om den avgifts-
skyldige �r

1. en kommun eller en region,
2. en statlig myndighet,
3. ett statligt aff�rsdrivande verk, eller
4. ett registrerat trossamfund.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2007:286.

SFS

2019:910

Publicerad
den

3 december 2019

;