SFS 2019:917 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

SFS2019-917.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:FOSEQE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:QHCSOI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2004:1199) om handel med </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>utsl�ppsr�tter </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 kap. 16 � lagen (2004:1199) om <br/>handel med utsl�ppsr�tter ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>4 kap. <br/>16 �</b>2 Personuppgifter som kontof�ringsmyndigheten administrerar i unions-<br/>registret ska ha till �ndam�l att tillhandah�lla uppgifter f�r </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. verksamhet som staten, en region eller en kommun ansvarar f�r enligt</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lag eller annan f�rfattning och </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">a) som avser utsl�ppsr�tter eller kyotoenheter som registreras i unions-</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">registret, </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">b) som f�r att kunna fullg�ras f�ruts�tter tillg�ng till information om</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">utsl�ppsr�tter eller kyotoenheter, eller </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">c) som avser fullg�rande av underr�ttelseskyldighet,<br/>2. oms�ttning av utsl�ppsr�tter eller kyotoenheter, samt<br/>3. aff�rsverksamhet, kreditgivning eller annan allm�n eller enskild verk-</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">samhet d�r information om utsl�ppsr�tter eller kyotoenheter utg�r underlag <br/>f�r pr�vningar eller beslut. </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:828px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ISABELLA L�VIN </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Susanne Gerland <br/>(Milj�departementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2011:1103 (jfr 2012:507). </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2019:917</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">3 december 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2004:1199) om handel med

utsl�ppsr�tter

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 kap. 16 � lagen (2004:1199) om
handel med utsl�ppsr�tter ska ha f�ljande lydelse.

4 kap.
16 �
2 Personuppgifter som kontof�ringsmyndigheten administrerar i unions-
registret ska ha till �ndam�l att tillhandah�lla uppgifter f�r

1. verksamhet som staten, en region eller en kommun ansvarar f�r enligt

lag eller annan f�rfattning och

a) som avser utsl�ppsr�tter eller kyotoenheter som registreras i unions-

registret,

b) som f�r att kunna fullg�ras f�ruts�tter tillg�ng till information om

utsl�ppsr�tter eller kyotoenheter, eller

c) som avser fullg�rande av underr�ttelseskyldighet,
2. oms�ttning av utsl�ppsr�tter eller kyotoenheter, samt
3. aff�rsverksamhet, kreditgivning eller annan allm�n eller enskild verk-

samhet d�r information om utsl�ppsr�tter eller kyotoenheter utg�r underlag
f�r pr�vningar eller beslut.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Milj�departementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2011:1103 (jfr 2012:507).

SFS

2019:917

Publicerad
den

3 december 2019

;