SFS 2019:919 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

SFS2019-919.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:RGNOAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:HRNGQA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i naturgaslagen (2005:403) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 10 � naturgaslagen (2005:403) <br/>ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>2 kap. <br/>10 �</b> En koncession f�r f�r sin giltighet g�ras beroende av att den som <br/>innehar koncessionen st�ller s�kerhet f�r kostnaderna f�r att ta bort den <br/>ber�rda ledningen eller anl�ggningen och att vidta andra �tg�rder f�r �ter-<br/>st�llning. Staten, kommuner, regioner och kommunalf�rbund beh�ver inte <br/>st�lla s�kerhet. </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det kan antas att den st�llda s�kerheten inte l�ngre �r tillr�cklig, f�r </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten besluta <br/>om ytterligare s�kerhet. </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om s�kerhetens beskaffenhet g�ller 2 kap. 25 � uts�kningsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">S�kerheten ska pr�vas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, <br/>tillsynsmyndigheten och f�rvaras av l�nsstyrelsen i det l�n d�r verksamheten <br/>bedrivs. </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Magnus Corell <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2019:919</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">3 december 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i naturgaslagen (2005:403)

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 10 � naturgaslagen (2005:403)
ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.
10 �
En koncession f�r f�r sin giltighet g�ras beroende av att den som
innehar koncessionen st�ller s�kerhet f�r kostnaderna f�r att ta bort den
ber�rda ledningen eller anl�ggningen och att vidta andra �tg�rder f�r �ter-
st�llning. Staten, kommuner, regioner och kommunalf�rbund beh�ver inte
st�lla s�kerhet.

Om det kan antas att den st�llda s�kerheten inte l�ngre �r tillr�cklig, f�r

regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten besluta
om ytterligare s�kerhet.

I fr�ga om s�kerhetens beskaffenhet g�ller 2 kap. 25 � uts�kningsbalken.

S�kerheten ska pr�vas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten och f�rvaras av l�nsstyrelsen i det l�n d�r verksamheten
bedrivs.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:919

Publicerad
den

3 december 2019

;