SFS 2019:925 Lag om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

SFS2019-925.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:CLUVTE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:CLUVTE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft210{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft211{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft38{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft39{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft310{font-size:5px;line-height:6px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft311{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft312{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft45{font-size:16px;font-family:HJXZZU+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft46{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft47{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2006:544) om kommuners och </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>landstings �tg�rder inf�r och vid extraordin�ra h�ndelser </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>i fredstid och h�jd beredskap </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att rubriken till lagen (2006:544) om <br/>kommuners och landstings �tg�rder inf�r och vid extraordin�ra h�ndelser i <br/>fredstid och h�jd beredskap samt 1 kap. 1, 2 och 4 ��, 2 kap. 1, 2, 4, 6, 8 och <br/>9 ��, 3 kap. 1, 2 och 5 ��, 4 kap. 13 ��, 5 kap. 1 �, 6 kap. 1 och 2 ��, 7 kap. <br/>1 �, rubriken till 4 kap. och rubriken n�rmast f�re 4 kap. 1 � ska ha f�ljande <br/>lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag om kommuners och regioners �tg�rder inf�r och vid </b></p> <p style="position:absolute;top:556px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>extraordin�ra h�ndelser i fredstid och h�jd beredskap </b></p> <p style="position:absolute;top:604px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>1 kap. <br/>1 �</b> Best�mmelserna i denna lag syftar till att kommuner och regioner ska <br/>minska s�rbarheten i sin verksamhet och ha en god f�rm�ga att hantera kris-<br/>situationer i fred. Kommuner och regioner ska d�rigenom ocks� uppn� en <br/>grundl�ggande f�rm�ga till civilt f�rsvar. </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>2 �</b> Det som s�gs i denna lag om regioner g�ller ocks� kommuner som inte <br/>ing�r i n�gon region. </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>4 �</b> Med extraordin�r h�ndelse avses i denna lag en s�dan h�ndelse som <br/>avviker fr�n det normala, inneb�r en allvarlig st�rning eller �verh�ngande <br/>risk f�r en allvarlig st�rning i viktiga samh�llsfunktioner och kr�ver skynd-<br/>samma insatser av en kommun eller en region. </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>2 kap. <br/>1 �</b> Kommuner och regioner ska analysera vilka extraordin�ra h�ndelser i <br/>fredstid som kan intr�ffa i kommunen respektive regionen och hur dessa <br/>h�ndelser kan p�verka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska v�r-<br/>deras och sammanst�llas i en risk- och s�rbarhetsanalys. </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Kommuner och regioner ska vidare, med beaktande av risk- och s�rbar-</p> <p style="position:absolute;top:1030px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">hetsanalysen, f�r varje ny mandatperiod fastst�lla en plan f�r hur de ska <br/>hantera extraordin�ra h�ndelser. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2019:925</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">3 december 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft21">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">n�rmare f�reskrifter om risk- och s�rbarhetsanalyser samt planer f�r han-<br/>teringen av extraordin�ra h�ndelser. <br/> <br/><b>2 �</b>2 I kommuner och regioner ska det finnas en n�mnd f�r att fullg�ra upp-<br/>gifter under extraordin�ra h�ndelser i fredstid (krisledningsn�mnd). N�rmare <br/>best�mmelser om krisledningsn�mnden finns i detta kapitel. I �vrigt till�mpas <br/>kommunallagens (2017:725) best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>4 �</b> Krisledningsn�mnden f�r fatta beslut om att �verta hela eller delar av <br/>verksamhetsomr�den fr�n �vriga n�mnder i kommunen eller regionen i den <br/>utstr�ckning som �r n�dv�ndig med h�nsyn till den extraordin�ra h�ndelsens <br/>art och omfattning. </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">N�r f�rh�llandena medger det ska krisledningsn�mnden besluta att de upp-</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">gifter som n�mnden har �vertagit fr�n andra n�mnder ska �terg� till ordinarie <br/>n�mnd. </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>6 �</b> Kommun- respektive regionstyrelsen f�r, n�r krisledningsn�mndens <br/>verksamhet som �r f�ranledd av den extraordin�ra h�ndelsen inte l�ngre <br/>beh�vs, besluta att verksamheten ska upph�ra. Om styrelsen fattar ett s�dant <br/>beslut �terg�r de verksamhetsomr�den som krisledningsn�mnden har �ver-<br/>tagit till ordinarie n�mnd. Ett s�dant beslut om att krisledningsn�mndens <br/>verksamhet ska upph�ra kan �ven fattas av fullm�ktige. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>8 �</b> Kommuner och regioner ska ansvara f�r att f�rtroendevalda och anst�lld <br/>personal f�r den utbildning och �vning som beh�vs f�r att de ska kunna l�sa <br/>sina uppgifter vid extraordin�ra h�ndelser i fredstid. </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>9 �</b> Kommuner och regioner ska h�lla den myndighet som regeringen <br/>best�mmer informerad om vilka �tg�rder som vidtagits enligt detta kapitel <br/>och hur �tg�rderna p�verkat krisberedskapsl�get. </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Kommunen och regionen ska vid en extraordin�r h�ndelse i fredstid ge </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">den myndighet som regeringen best�mmer l�gesrapporter och information <br/>om h�ndelseutvecklingen, tillst�ndet och den f�rv�ntade utvecklingen samt <br/>om vidtagna och planerade �tg�rder. </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>3 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:808px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"> <br/><b>1 �</b> Kommuner och regioner ska vidta de f�rberedelser som beh�vs f�r <br/>verksamheten under h�jd beredskap (beredskapsf�rberedelser). </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>2 �</b> Under h�jd beredskap ansvarar kommunstyrelsen f�r ledningen av den <br/>del av det civila f�rsvaret som kommunen ska bedriva. </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Under h�jd beredskap ansvarar regionstyrelsen f�r ledningen av den </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">civila h�lso- och sjukv�rden samt den �vriga verksamhet f�r det civila f�r-<br/>svaret som regionen ska bedriva. </p> <p style="position:absolute;top:979px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>5 �</b> Kommuner och regioner ska under h�jd beredskap h�lla den myndig-<br/>het som regeringen best�mmer informerad om beredskapsl�get och de <br/>�vriga f�rh�llanden som har betydelse f�r det civila f�rsvaret i kommunen <br/>respektive regionen. </p> <p style="position:absolute;top:1081px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">2 Senaste lydelse 2017:750. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>2019:925</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft31">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>4 kap. Bist�nd mellan kommuner och regioner samt st�d till </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>enskilda </b></p> <p style="position:absolute;top:94px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310"> <br/><b>Bist�nd mellan kommuner och regioner </b></p> <p style="position:absolute;top:122px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft312"> <br/><b>1 �</b>3 Kommuner och regioner f�r p� beg�ran l�mna hj�lp till andra kom-<br/>muner och regioner som drabbats av en extraordin�r h�ndelse i fredstid. Om <br/>hj�lp har l�mnats har kommunen eller regionen r�tt till sk�lig ers�ttning av <br/>den andra kommunen eller regionen. </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">N�r en enskild persons vistelse i en kommun �r f�ranledd av en extra-</p> <p style="position:absolute;top:231px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft312">ordin�r h�ndelse i fredstid, har vistelsekommunen r�tt till ers�ttning fr�n den <br/>kommun som drabbats av den extraordin�ra h�ndelsen. </p> <p style="position:absolute;top:272px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft312"><b>2 �</b> Om en kommun eller en region har en f�r totalf�rsvaret viktig uppgift <br/>och denna blir osk�ligt betungande till f�ljd av krigsskada eller andra utom-<br/>ordentliga f�rh�llanden som orsakats av krig eller krigsfara, �r andra kom-<br/>muner och regioner skyldiga att l�mna hj�lp. </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Omfattningen av hj�lpen beslutas av regeringen eller den myndighet som </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">regeringen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:435px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft312"><b>3 �</b> Kommuner och regioner f�r under en extraordin�r h�ndelse i fredstid <br/>l�mna begr�nsat ekonomiskt st�d till en enskild som drabbats av h�ndelsen. </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>5 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:519px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft312"> <br/><b>1 �</b> Kommunerna och regionerna ska f� ers�ttning av staten f�r kostnader <br/>f�r f�rberedande uppgifter som de utf�r enligt 2 och 3 kap. Uppgifter som <br/>r�r extraordin�ra h�ndelser i fredstid ber�ttigar till ers�ttning endast i den <br/>m�n verksamheten �r till nytta f�r hanteringen av s�dana mycket omfattande <br/>och sv�ra extraordin�ra h�ndelser som allvarligt kan p�verka kommunens <br/>respektive regionens verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft312">f�reskrifter om ers�ttningens storlek. <br/> <br/><b>6 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:732px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft312"> <br/><b>1 �</b>4 Enligt Gen�vekonventionerna den 12 augusti 1949 r�rande skydd f�r <br/>offren i internationella v�pnade konflikter och till�ggsprotokollen till kon-<br/>ventionerna ska uppgifter om identitet, vistelseort, h�lsotillst�nd och lik-<br/>nande f�rh�llanden som avser krigsf�ngar och andra skyddade personer som <br/>�r i Sveriges v�ld l�mnas till en officiell nationell upplysningsbyr�. Varje <br/>kommun och region som har s�dana uppgifter ska, under tid n�r den natio-<br/>nella upplysningsbyr�n �r uppr�ttad, l�mna dessa uppgifter i fr�ga om krigs-<br/>f�ngar till Totalf�rsvarets rekryteringsmyndighet och i fr�ga om andra skyd-<br/>dade personer till Migrationsverket. Totalf�rsvarets rekryteringsmyndighet <br/>och Migrationsverket ska vidarebefordra uppgifterna till den nationella <br/>upplysningsbyr�n. </p> <p style="position:absolute;top:964px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft312"> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">3 Senaste lydelse 2017:57. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">4 Senaste lydelse 2010:455. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft39"><b>2019:925</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft40">4 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">Varje kommun och region ska ocks� till Totalf�rsvarets rekryterings-</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46">myndighet respektive Migrationsverket l�mna uppsamlade v�rdef�rem�l <br/>och handlingar, som kvarl�mnats av skyddade personer eller som efter-<br/>l�mnats av avlidna skyddade personer, om v�rdef�rem�len eller hand-<br/>lingarna �r av vikt f�r de n�rmast anh�riga. Uppgift ska �ven l�mnas om var <br/>avlidna skyddade personers gravar �r bel�gna. Totalf�rsvarets rekryterings-<br/>myndighet och Migrationsverket ska l�mna vidare uppsamlade v�rde-<br/>f�rem�l och handlingar samt vidarebefordra uppgifter om gravars bel�gen-<br/>het till den nationella upplysningsbyr�n. </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>2 �</b> P� beg�ran av Svenska R�da Korset ska varje kommun och region, <br/>som i krig eller under neutralitet kan f� s�dan information som avses i 1 �, i <br/>fred hj�lpa Svenska R�da Korset med att f�rbereda den nationella upplys-<br/>ningsbyr�ns verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>7 kap. <br/>1 �</b> Den som deltar eller har deltagit i en kommuns eller en regions verk-<br/>samhet med beredskap f�r eller �tg�rder under extraordin�ra h�ndelser i <br/>fredstid och h�jd beredskap f�r inte obeh�rigen r�ja eller utnyttja vad han <br/>eller hon d�rigenom har f�tt veta om </p> <p style="position:absolute;top:469px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft46">1. f�rh�llanden av betydelse f�r att f�rebygga och hantera fredstida kriser,<br/>2. f�rh�llanden av betydelse f�r totalf�rsvaret eller rikets s�kerhet i �vrigt,<br/>3. en enskild persons ekonomiska f�rh�llanden, eller<br/>4. ett f�retags aff�rs- eller driftsf�rh�llanden.</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">MIKAEL DAMBERG </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft46">Maria Lindeberg <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>2019:925</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2006:544) om kommuners och

landstings �tg�rder inf�r och vid extraordin�ra h�ndelser

i fredstid och h�jd beredskap

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att rubriken till lagen (2006:544) om
kommuners och landstings �tg�rder inf�r och vid extraordin�ra h�ndelser i
fredstid och h�jd beredskap samt 1 kap. 1, 2 och 4 ��, 2 kap. 1, 2, 4, 6, 8 och
9 ��, 3 kap. 1, 2 och 5 ��, 4 kap. 13 ��, 5 kap. 1 �, 6 kap. 1 och 2 ��, 7 kap.
1 �, rubriken till 4 kap. och rubriken n�rmast f�re 4 kap. 1 � ska ha f�ljande
lydelse.

Lag om kommuners och regioners �tg�rder inf�r och vid

extraordin�ra h�ndelser i fredstid och h�jd beredskap

1 kap.
1 �
Best�mmelserna i denna lag syftar till att kommuner och regioner ska
minska s�rbarheten i sin verksamhet och ha en god f�rm�ga att hantera kris-
situationer i fred. Kommuner och regioner ska d�rigenom ocks� uppn� en
grundl�ggande f�rm�ga till civilt f�rsvar.

2 � Det som s�gs i denna lag om regioner g�ller ocks� kommuner som inte
ing�r i n�gon region.

4 � Med extraordin�r h�ndelse avses i denna lag en s�dan h�ndelse som
avviker fr�n det normala, inneb�r en allvarlig st�rning eller �verh�ngande
risk f�r en allvarlig st�rning i viktiga samh�llsfunktioner och kr�ver skynd-
samma insatser av en kommun eller en region.

2 kap.
1 �
Kommuner och regioner ska analysera vilka extraordin�ra h�ndelser i
fredstid som kan intr�ffa i kommunen respektive regionen och hur dessa
h�ndelser kan p�verka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska v�r-
deras och sammanst�llas i en risk- och s�rbarhetsanalys.

Kommuner och regioner ska vidare, med beaktande av risk- och s�rbar-

hetsanalysen, f�r varje ny mandatperiod fastst�lla en plan f�r hur de ska
hantera extraordin�ra h�ndelser.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:925

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

n�rmare f�reskrifter om risk- och s�rbarhetsanalyser samt planer f�r han-
teringen av extraordin�ra h�ndelser.

2 �2 I kommuner och regioner ska det finnas en n�mnd f�r att fullg�ra upp-
gifter under extraordin�ra h�ndelser i fredstid (krisledningsn�mnd). N�rmare
best�mmelser om krisledningsn�mnden finns i detta kapitel. I �vrigt till�mpas
kommunallagens (2017:725) best�mmelser.

4 � Krisledningsn�mnden f�r fatta beslut om att �verta hela eller delar av
verksamhetsomr�den fr�n �vriga n�mnder i kommunen eller regionen i den
utstr�ckning som �r n�dv�ndig med h�nsyn till den extraordin�ra h�ndelsens
art och omfattning.

N�r f�rh�llandena medger det ska krisledningsn�mnden besluta att de upp-

gifter som n�mnden har �vertagit fr�n andra n�mnder ska �terg� till ordinarie
n�mnd.

6 � Kommun- respektive regionstyrelsen f�r, n�r krisledningsn�mndens
verksamhet som �r f�ranledd av den extraordin�ra h�ndelsen inte l�ngre
beh�vs, besluta att verksamheten ska upph�ra. Om styrelsen fattar ett s�dant
beslut �terg�r de verksamhetsomr�den som krisledningsn�mnden har �ver-
tagit till ordinarie n�mnd. Ett s�dant beslut om att krisledningsn�mndens
verksamhet ska upph�ra kan �ven fattas av fullm�ktige.

8 � Kommuner och regioner ska ansvara f�r att f�rtroendevalda och anst�lld
personal f�r den utbildning och �vning som beh�vs f�r att de ska kunna l�sa
sina uppgifter vid extraordin�ra h�ndelser i fredstid.

9 � Kommuner och regioner ska h�lla den myndighet som regeringen
best�mmer informerad om vilka �tg�rder som vidtagits enligt detta kapitel
och hur �tg�rderna p�verkat krisberedskapsl�get.

Kommunen och regionen ska vid en extraordin�r h�ndelse i fredstid ge

den myndighet som regeringen best�mmer l�gesrapporter och information
om h�ndelseutvecklingen, tillst�ndet och den f�rv�ntade utvecklingen samt
om vidtagna och planerade �tg�rder.

3 kap.


1 � Kommuner och regioner ska vidta de f�rberedelser som beh�vs f�r
verksamheten under h�jd beredskap (beredskapsf�rberedelser).

2 � Under h�jd beredskap ansvarar kommunstyrelsen f�r ledningen av den
del av det civila f�rsvaret som kommunen ska bedriva.

Under h�jd beredskap ansvarar regionstyrelsen f�r ledningen av den

civila h�lso- och sjukv�rden samt den �vriga verksamhet f�r det civila f�r-
svaret som regionen ska bedriva.

5 � Kommuner och regioner ska under h�jd beredskap h�lla den myndig-
het som regeringen best�mmer informerad om beredskapsl�get och de
�vriga f�rh�llanden som har betydelse f�r det civila f�rsvaret i kommunen
respektive regionen.

2 Senaste lydelse 2017:750.

2019:925

background image

3

SFS

4 kap. Bist�nd mellan kommuner och regioner samt st�d till

enskilda


Bist�nd mellan kommuner och regioner


1 �3 Kommuner och regioner f�r p� beg�ran l�mna hj�lp till andra kom-
muner och regioner som drabbats av en extraordin�r h�ndelse i fredstid. Om
hj�lp har l�mnats har kommunen eller regionen r�tt till sk�lig ers�ttning av
den andra kommunen eller regionen.

N�r en enskild persons vistelse i en kommun �r f�ranledd av en extra-

ordin�r h�ndelse i fredstid, har vistelsekommunen r�tt till ers�ttning fr�n den
kommun som drabbats av den extraordin�ra h�ndelsen.

2 � Om en kommun eller en region har en f�r totalf�rsvaret viktig uppgift
och denna blir osk�ligt betungande till f�ljd av krigsskada eller andra utom-
ordentliga f�rh�llanden som orsakats av krig eller krigsfara, �r andra kom-
muner och regioner skyldiga att l�mna hj�lp.

Omfattningen av hj�lpen beslutas av regeringen eller den myndighet som

regeringen best�mmer.

3 � Kommuner och regioner f�r under en extraordin�r h�ndelse i fredstid
l�mna begr�nsat ekonomiskt st�d till en enskild som drabbats av h�ndelsen.

5 kap.


1 � Kommunerna och regionerna ska f� ers�ttning av staten f�r kostnader
f�r f�rberedande uppgifter som de utf�r enligt 2 och 3 kap. Uppgifter som
r�r extraordin�ra h�ndelser i fredstid ber�ttigar till ers�ttning endast i den
m�n verksamheten �r till nytta f�r hanteringen av s�dana mycket omfattande
och sv�ra extraordin�ra h�ndelser som allvarligt kan p�verka kommunens
respektive regionens verksamhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar

f�reskrifter om ers�ttningens storlek.

6 kap.


1 �4 Enligt Gen�vekonventionerna den 12 augusti 1949 r�rande skydd f�r
offren i internationella v�pnade konflikter och till�ggsprotokollen till kon-
ventionerna ska uppgifter om identitet, vistelseort, h�lsotillst�nd och lik-
nande f�rh�llanden som avser krigsf�ngar och andra skyddade personer som
�r i Sveriges v�ld l�mnas till en officiell nationell upplysningsbyr�. Varje
kommun och region som har s�dana uppgifter ska, under tid n�r den natio-
nella upplysningsbyr�n �r uppr�ttad, l�mna dessa uppgifter i fr�ga om krigs-
f�ngar till Totalf�rsvarets rekryteringsmyndighet och i fr�ga om andra skyd-
dade personer till Migrationsverket. Totalf�rsvarets rekryteringsmyndighet
och Migrationsverket ska vidarebefordra uppgifterna till den nationella
upplysningsbyr�n.


3 Senaste lydelse 2017:57.

4 Senaste lydelse 2010:455.

2019:925

background image

4

SFS

Varje kommun och region ska ocks� till Totalf�rsvarets rekryterings-

myndighet respektive Migrationsverket l�mna uppsamlade v�rdef�rem�l
och handlingar, som kvarl�mnats av skyddade personer eller som efter-
l�mnats av avlidna skyddade personer, om v�rdef�rem�len eller hand-
lingarna �r av vikt f�r de n�rmast anh�riga. Uppgift ska �ven l�mnas om var
avlidna skyddade personers gravar �r bel�gna. Totalf�rsvarets rekryterings-
myndighet och Migrationsverket ska l�mna vidare uppsamlade v�rde-
f�rem�l och handlingar samt vidarebefordra uppgifter om gravars bel�gen-
het till den nationella upplysningsbyr�n.

2 � P� beg�ran av Svenska R�da Korset ska varje kommun och region,
som i krig eller under neutralitet kan f� s�dan information som avses i 1 �, i
fred hj�lpa Svenska R�da Korset med att f�rbereda den nationella upplys-
ningsbyr�ns verksamhet.

7 kap.
1 �
Den som deltar eller har deltagit i en kommuns eller en regions verk-
samhet med beredskap f�r eller �tg�rder under extraordin�ra h�ndelser i
fredstid och h�jd beredskap f�r inte obeh�rigen r�ja eller utnyttja vad han
eller hon d�rigenom har f�tt veta om

1. f�rh�llanden av betydelse f�r att f�rebygga och hantera fredstida kriser,
2. f�rh�llanden av betydelse f�r totalf�rsvaret eller rikets s�kerhet i �vrigt,
3. en enskild persons ekonomiska f�rh�llanden, eller
4. ett f�retags aff�rs- eller driftsf�rh�llanden.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

2019:925

;