SFS 2019:926 Lag om ändring i lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

SFS2019-926.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:MSTRNV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:MSTRNV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2006:546) om utrymning och </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>inkvartering m.m. under h�jd beredskap </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 4 och 5 �� lagen (2006:546) <br/>om utrymning och inkvartering m.m. under h�jd beredskap ska ha f�ljande <br/>lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>2 kap. <br/>4 �</b>2 Kommuners och regioners skyldighet att ta hand om dem som om-<br/>fattas av ett utrymningsbeslut och utl�nningar som s�ker skydd i Sverige <br/>regleras i socialtj�nstlagen (2001:453), h�lso- och sjukv�rdslagen (2017:30) <br/>och lagen (1994:137) om mottagande av asyls�kande m.fl. </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>5 �</b> Kommuner och regioner som befolkningen l�mnar p� grund av ut-<br/>rymning �r skyldiga att i sk�lig omfattning l�mna hj�lp till de kommuner <br/>och regioner som i st�rre omfattning f�r ta emot befolkningen. </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MIKAEL DAMBERG </p> <p style="position:absolute;top:767px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Maria Lindeberg <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2017:58. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2019:926</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">3 december 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2006:546) om utrymning och

inkvartering m.m. under h�jd beredskap

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 4 och 5 �� lagen (2006:546)
om utrymning och inkvartering m.m. under h�jd beredskap ska ha f�ljande
lydelse.

2 kap.
4 �
2 Kommuners och regioners skyldighet att ta hand om dem som om-
fattas av ett utrymningsbeslut och utl�nningar som s�ker skydd i Sverige
regleras i socialtj�nstlagen (2001:453), h�lso- och sjukv�rdslagen (2017:30)
och lagen (1994:137) om mottagande av asyls�kande m.fl.

5 � Kommuner och regioner som befolkningen l�mnar p� grund av ut-
rymning �r skyldiga att i sk�lig omfattning l�mna hj�lp till de kommuner
och regioner som i st�rre omfattning f�r ta emot befolkningen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2017:58.

SFS

2019:926

Publicerad
den

3 december 2019

;