SFS 2019:935 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

SFS2019-935.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:WVDGBW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:DIPWVI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft210{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft211{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft37{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft38{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft44{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft46{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft47{font-size:16px;font-family:YGJYUB+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft48{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2009:47) om vissa kommunala </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>befogenheter </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 1 och 2 ��, 2 kap. 15 ��, 3 kap. <br/>2 och 5 ��, 5 kap. 1, 2, 46, 8 och 9 �� och 6 kap. 1 och 34 a �� lagen <br/>(2009:47) om vissa kommunala befogenheter ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>1 kap. <br/>1 �</b>2 Denna lag inneh�ller best�mmelser som ger kommuner och regioner <br/>�kade befogenheter i f�rh�llande till vad som g�ller enligt kommunallagen <br/>(2017:725). </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>2 �</b>3 Det krav p� anknytning till kommunens eller regionens omr�de eller <br/>dess medlemmar som avses i 2 kap. 1 � kommunallagen (2017:725) g�ller <br/>inte vid till�mpning av f�ljande best�mmelser i denna lag: </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112"> 2 kap. 3 � om medfinansiering av vissa projekt,<br/> 2 kap. 4 � om bist�nd till utl�ndska studerande,<br/> 2 kap. 10 � om kompensation till enskilda inom socialtj�nsten,<br/> 3 kap. 2 � om sjuktransporter,<br/> 3 kap. 3 � om kollektivtrafik,<br/> 3 kap. 7 � om samh�llsorientering,<br/> 4 kap. 1 � om turism, och<br/> 5 kap. om tj�nsteexport och internationellt bist�nd.<br/>Vid till�mpningen av 2 kap. 1 � om bidrag till byggande av v�g och j�rn-</p> <p style="position:absolute;top:806px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">v�g som staten ansvarar f�r, till byggande av j�rnv�g som en region ansvarar <br/>f�r och till anl�ggande av statlig farled kr�vs s�rskilda sk�l f�r undantag fr�n <br/>kravet p� anknytning. </p> <p style="position:absolute;top:887px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>2 kap. <br/>1 �</b>4 Kommuner och regioner f�r l�mna bidrag till byggande av v�g och <br/>j�rnv�g som staten ansvarar f�r. Bidrag f�r �ven l�mnas till anl�ggande av <br/>allm�n farled som staten ansvarar f�r. Kommuner f�r �ven l�mna bidrag till <br/>byggande av j�rnv�g som en region ansvarar f�r. </p> <p style="position:absolute;top:999px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Vad som avses med byggande av v�g och j�rnv�g framg�r av v�glagen </p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">(1971:948) respektive lagen (1995:1649) om byggande av j�rnv�g. Med <br/>anl�ggande av farled avses i denna lag att anl�gga en ny farled och att i farled </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2017:755. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2017:755. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 2017:180. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2019:935</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">3 december 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft21">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">g�ra fysiska ingrepp som utg�r f�rb�ttringar av den ursprungliga anl�gg-<br/>ningen. <br/> <br/><b>2 �</b>5 Kommuner och regioner f�r l�mna bidrag till utbildning och forsk-<br/>ning som bedrivs vid statliga universitet och h�gskolor eller av en enskild <br/>utbildningsanordnare med tillst�nd att utf�rda vissa examina. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Kommuner och regioner f�r �ven l�mna bidrag till inr�ttande och drift av </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">forskningsinfrastruktur vid s�dant konsortium som avses i r�dets f�rordning <br/>(EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens r�ttsliga ram f�r <br/>ett konsortium f�r europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium). </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>3 �</b> Kommuner och regioner f�r medfinansiera projekt inom ramen f�r <br/>EU:s strukturfonder och program. </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>4 �</b> Kommuner och regioner f�r bist� utl�ndska studerande som med st�d <br/>av svenskt utvecklingsbist�nd vistas i kommunen eller regionen f�r studier <br/>eller annan utbildning. Bist�nd f�r ges genom �tg�rder som syftar till att <br/>underl�tta vistelsen samt till att fr�mja v�lf�rden och trivseln f�r den <br/>studerande. </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>5 �</b> Kommuner och regioner f�r l�mna ekonomiskt st�d till ungdoms-<br/>organisationer. Ett s�dant st�d f�r ocks� omfatta politisk verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>3 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:543px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"> <br/><b>2 �</b>6 Kommuner f�r ing� avtal med regioner om att utf�ra s�dana trans-<br/>porter som avses i 7 kap. 6 � h�lso- och sjukv�rdslagen (2017:30). Kom-<br/>muner f�r �ven ing� avtal med regioner om att utf�ra h�lso- och sjukv�rd i <br/>v�ntan p� s�dana transporter. </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>5 �</b> I aktiebolagets �rsredovisning ska int�kterna, kostnaderna och resul-<br/>tatet av den uppdragsverksamhet som avses i 3 � redovisas s�rskilt. </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft210">Av denna s�rredovisning ska det framg� <br/>1. oms�ttning och resultat efter finansnetto f�r uppdragsverksamheten, <br/>2. borgensf�rbindelser och �vriga ansvarsf�rbindelser som kommuner </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">eller regioner har ing�tt f�r bolaget och f�r uppdragsverksamheten samt <br/>kostnaderna f�r f�rbindelserna, </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">3. kapital som kommuner eller regioner tillskjutit uppdragsverksamheten, </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">och </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft210">4. kapital som syssels�tts i uppdragsverksamheten. <br/>F�r aktiebolagets �rsredovisning i �vrigt g�ller det som �r f�reskrivet i </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">�rsredovisningslagen (1995:1554). </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>5 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"> <br/><b>1 �</b> Kommuner och regioner f�r tillhandah�lla s�dan kunskap och erfaren-<br/>het som finns i den kommunala verksamheten (kommunal tj�nst) f�r export <br/>(tj�nsteexport). </p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>2 �</b> Som ett led i en tj�nsteexport f�r kommuner och regioner i begr�nsad <br/>omfattning exportera varor som utg�r ett n�dv�ndigt komplement till eller <br/>har ett naturligt samband med den tillhandah�llna kommunala tj�nsten. </p> <p style="position:absolute;top:1090px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">5 Senaste lydelse 2014:569. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">6 Senaste lydelse 2017:79. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>2019:935</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft31">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>4 �</b> Kommuner och regioner f�r l�mna bist�nd i form av utrustning, r�d-<br/>givning, utbildning eller p� annat s�tt till ett land som f�r svenskt statligt <br/>bist�nd. Bist�nd i form av ekonomiskt st�d f�r l�mnas endast f�r att genom-<br/>f�ra utbildning och r�dgivning. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>5 �</b> Bist�nd till ett land som inte f�r svenskt statligt bist�nd f�r l�mnas av <br/>kommuner och regioner i form av utrustning som kommunerna och regio-<br/>nerna inte l�ngre beh�ver f�r sin verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen f�r ge tillst�nd till att bist�nd �ven i form av annan utrustning </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">�n som avses i f�rsta stycket, r�dgivning, utbildning eller p� annat s�tt <br/>l�mnas till ett land som inte f�r svenskt statligt bist�nd. Bist�nd i form av <br/>ekonomiskt st�d f�r l�mnas endast f�r att genomf�ra utbildning och <br/>r�dgivning. </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>6 �</b> Kommuner och regioner som l�mnar bist�nd i form av utrustning f�r i <br/>sk�lig omfattning anv�nda medel f�r att transportera och st�lla i ordning <br/>utrustningen s� att den kan tas i bruk. </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>8 �</b> Kommuner och regioner ska f�rvissa sig om att bist�nd som l�mnas <br/>kommer till avsedd anv�ndning. Detta g�ller dock inte om bist�ndet avser <br/>utrustning som kommunerna och regionerna inte l�ngre beh�ver f�r sin <br/>verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>9 �</b> Kommuner och regioner som l�mnar bist�nd till ett land som f�r <br/>svenskt statligt bist�nd ska anm�la �tg�rden och omfattningen p� bist�ndet <br/>till Styrelsen f�r internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Anm�lan ska <br/>dock inte g�ras om bist�ndet avser utrustning som kommunen eller regionen <br/>inte l�ngre beh�ver f�r sin verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>6 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:665px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"> <br/><b>1 �</b> Om det i kommuner eller regioner ska tas ut skatt enligt lagen <br/>(2004:629) om tr�ngselskatt, f�r kommuner eller regioner tr�ffa avtal med <br/>staten om att bitr�da med </p> <p style="position:absolute;top:734px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft37">1. information om systemet med tr�ngselskatt, och <br/>2. f�rvaltning och upphandling med anledning av tr�ngselskatten. <br/>Kommunerna eller regionerna f�r dock inte med st�d av f�rsta stycket </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">utf�ra uppgifter som inneb�r myndighetsut�vning. <br/> <br/><b>3 �</b> En kommun som tillh�r en sammanslutning av kommuner med uppgift <br/>att tillvarata medlemmarnas intressen s�som arbetsgivare, f�r uppdra �t <br/>sammanslutningen att med bindande verkan f�r kommunen genom kollek-<br/>tivavtal eller p� annat s�tt enhetligt reglera anst�llningsvillkoren f�r s�dana <br/>arbetstagare i kommunens tj�nst, vars villkor inte ska fastst�llas av n�gon <br/>statlig myndighet. </p> <p style="position:absolute;top:959px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Kommunen f�r best�mma att uppdrag enligt f�rsta stycket f�r l�mnas av </p> <p style="position:absolute;top:979px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">en n�mnd som handl�gger fr�gor om anst�llningsvillkor f�r arbetstagare i <br/>kommunens tj�nst. </p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Med kommun j�mst�lls i denna paragraf region och annan kommunal </p> <p style="position:absolute;top:1040px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">f�rvaltningsenhet. </p> <p style="position:absolute;top:1061px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft37"> <br/> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>2019:935</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft40">4 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48"><b>4 �</b>7 En n�mnd i en kommun, i en region eller i ett kommunalf�rbund f�r <br/>efter �verenskommelse med en ink�pscentral uppdra �t anst�llda i ink�ps-<br/>centralen att i en upphandling besluta p� n�mndens v�gnar. Detta g�ller n�r <br/>n�mnden anskaffar varor, tj�nster eller byggentreprenader genom en ink�ps-<br/>central enligt 7 kap. 12 � lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller <br/>7 kap. 7 � lagen (2016:1146) om upphandling inom f�rs�rjningssektorerna. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">Uppdrag enligt f�rsta stycket f�r inte l�mnas i de fall som avses i 6 kap. </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">38 � kommunallagen (2017:725). </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48"><b>4 a �</b>8 En n�mnd i en kommun, i en region eller i ett kommunalf�rbund f�r <br/>efter �verenskommelse med den myndighet som avses i 1 � andra stycket 2 <br/>lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fr�ga om tj�nster f�r elektronisk <br/>identifiering uppdra �t myndigheten att besluta p� n�mndens v�gnar i �ren-<br/>den enligt den lagen. </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">Uppdrag enligt f�rsta stycket f�r inte l�mnas i de fall som avses i 6 kap. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">38 � kommunallagen (2017:725). </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft48">Magnus Bengtson <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">7 Senaste lydelse 2017:755. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">8 Senaste lydelse 2017:755. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>2019:935</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2009:47) om vissa kommunala

befogenheter

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 1 och 2 ��, 2 kap. 15 ��, 3 kap.
2 och 5 ��, 5 kap. 1, 2, 46, 8 och 9 �� och 6 kap. 1 och 34 a �� lagen
(2009:47) om vissa kommunala befogenheter ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.
1 �
2 Denna lag inneh�ller best�mmelser som ger kommuner och regioner
�kade befogenheter i f�rh�llande till vad som g�ller enligt kommunallagen
(2017:725).

2 �3 Det krav p� anknytning till kommunens eller regionens omr�de eller
dess medlemmar som avses i 2 kap. 1 � kommunallagen (2017:725) g�ller
inte vid till�mpning av f�ljande best�mmelser i denna lag:

 2 kap. 3 � om medfinansiering av vissa projekt,
 2 kap. 4 � om bist�nd till utl�ndska studerande,
 2 kap. 10 � om kompensation till enskilda inom socialtj�nsten,
 3 kap. 2 � om sjuktransporter,
 3 kap. 3 � om kollektivtrafik,
 3 kap. 7 � om samh�llsorientering,
 4 kap. 1 � om turism, och
 5 kap. om tj�nsteexport och internationellt bist�nd.
Vid till�mpningen av 2 kap. 1 � om bidrag till byggande av v�g och j�rn-

v�g som staten ansvarar f�r, till byggande av j�rnv�g som en region ansvarar
f�r och till anl�ggande av statlig farled kr�vs s�rskilda sk�l f�r undantag fr�n
kravet p� anknytning.

2 kap.
1 �
4 Kommuner och regioner f�r l�mna bidrag till byggande av v�g och
j�rnv�g som staten ansvarar f�r. Bidrag f�r �ven l�mnas till anl�ggande av
allm�n farled som staten ansvarar f�r. Kommuner f�r �ven l�mna bidrag till
byggande av j�rnv�g som en region ansvarar f�r.

Vad som avses med byggande av v�g och j�rnv�g framg�r av v�glagen

(1971:948) respektive lagen (1995:1649) om byggande av j�rnv�g. Med
anl�ggande av farled avses i denna lag att anl�gga en ny farled och att i farled

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2017:755.

3 Senaste lydelse 2017:755.

4 Senaste lydelse 2017:180.

SFS

2019:935

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

g�ra fysiska ingrepp som utg�r f�rb�ttringar av den ursprungliga anl�gg-
ningen.

2 �5 Kommuner och regioner f�r l�mna bidrag till utbildning och forsk-
ning som bedrivs vid statliga universitet och h�gskolor eller av en enskild
utbildningsanordnare med tillst�nd att utf�rda vissa examina.

Kommuner och regioner f�r �ven l�mna bidrag till inr�ttande och drift av

forskningsinfrastruktur vid s�dant konsortium som avses i r�dets f�rordning
(EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens r�ttsliga ram f�r
ett konsortium f�r europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium).

3 � Kommuner och regioner f�r medfinansiera projekt inom ramen f�r
EU:s strukturfonder och program.

4 � Kommuner och regioner f�r bist� utl�ndska studerande som med st�d
av svenskt utvecklingsbist�nd vistas i kommunen eller regionen f�r studier
eller annan utbildning. Bist�nd f�r ges genom �tg�rder som syftar till att
underl�tta vistelsen samt till att fr�mja v�lf�rden och trivseln f�r den
studerande.

5 � Kommuner och regioner f�r l�mna ekonomiskt st�d till ungdoms-
organisationer. Ett s�dant st�d f�r ocks� omfatta politisk verksamhet.

3 kap.


2 �6 Kommuner f�r ing� avtal med regioner om att utf�ra s�dana trans-
porter som avses i 7 kap. 6 � h�lso- och sjukv�rdslagen (2017:30). Kom-
muner f�r �ven ing� avtal med regioner om att utf�ra h�lso- och sjukv�rd i
v�ntan p� s�dana transporter.

5 � I aktiebolagets �rsredovisning ska int�kterna, kostnaderna och resul-
tatet av den uppdragsverksamhet som avses i 3 � redovisas s�rskilt.

Av denna s�rredovisning ska det framg�
1. oms�ttning och resultat efter finansnetto f�r uppdragsverksamheten,
2. borgensf�rbindelser och �vriga ansvarsf�rbindelser som kommuner

eller regioner har ing�tt f�r bolaget och f�r uppdragsverksamheten samt
kostnaderna f�r f�rbindelserna,

3. kapital som kommuner eller regioner tillskjutit uppdragsverksamheten,

och

4. kapital som syssels�tts i uppdragsverksamheten.
F�r aktiebolagets �rsredovisning i �vrigt g�ller det som �r f�reskrivet i

�rsredovisningslagen (1995:1554).

5 kap.


1 � Kommuner och regioner f�r tillhandah�lla s�dan kunskap och erfaren-
het som finns i den kommunala verksamheten (kommunal tj�nst) f�r export
(tj�nsteexport).

2 � Som ett led i en tj�nsteexport f�r kommuner och regioner i begr�nsad
omfattning exportera varor som utg�r ett n�dv�ndigt komplement till eller
har ett naturligt samband med den tillhandah�llna kommunala tj�nsten.

5 Senaste lydelse 2014:569.

6 Senaste lydelse 2017:79.

2019:935

background image

3

SFS

4 � Kommuner och regioner f�r l�mna bist�nd i form av utrustning, r�d-
givning, utbildning eller p� annat s�tt till ett land som f�r svenskt statligt
bist�nd. Bist�nd i form av ekonomiskt st�d f�r l�mnas endast f�r att genom-
f�ra utbildning och r�dgivning.

5 � Bist�nd till ett land som inte f�r svenskt statligt bist�nd f�r l�mnas av
kommuner och regioner i form av utrustning som kommunerna och regio-
nerna inte l�ngre beh�ver f�r sin verksamhet.

Regeringen f�r ge tillst�nd till att bist�nd �ven i form av annan utrustning

�n som avses i f�rsta stycket, r�dgivning, utbildning eller p� annat s�tt
l�mnas till ett land som inte f�r svenskt statligt bist�nd. Bist�nd i form av
ekonomiskt st�d f�r l�mnas endast f�r att genomf�ra utbildning och
r�dgivning.

6 � Kommuner och regioner som l�mnar bist�nd i form av utrustning f�r i
sk�lig omfattning anv�nda medel f�r att transportera och st�lla i ordning
utrustningen s� att den kan tas i bruk.

8 � Kommuner och regioner ska f�rvissa sig om att bist�nd som l�mnas
kommer till avsedd anv�ndning. Detta g�ller dock inte om bist�ndet avser
utrustning som kommunerna och regionerna inte l�ngre beh�ver f�r sin
verksamhet.

9 � Kommuner och regioner som l�mnar bist�nd till ett land som f�r
svenskt statligt bist�nd ska anm�la �tg�rden och omfattningen p� bist�ndet
till Styrelsen f�r internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Anm�lan ska
dock inte g�ras om bist�ndet avser utrustning som kommunen eller regionen
inte l�ngre beh�ver f�r sin verksamhet.

6 kap.


1 � Om det i kommuner eller regioner ska tas ut skatt enligt lagen
(2004:629) om tr�ngselskatt, f�r kommuner eller regioner tr�ffa avtal med
staten om att bitr�da med

1. information om systemet med tr�ngselskatt, och
2. f�rvaltning och upphandling med anledning av tr�ngselskatten.
Kommunerna eller regionerna f�r dock inte med st�d av f�rsta stycket

utf�ra uppgifter som inneb�r myndighetsut�vning.

3 � En kommun som tillh�r en sammanslutning av kommuner med uppgift
att tillvarata medlemmarnas intressen s�som arbetsgivare, f�r uppdra �t
sammanslutningen att med bindande verkan f�r kommunen genom kollek-
tivavtal eller p� annat s�tt enhetligt reglera anst�llningsvillkoren f�r s�dana
arbetstagare i kommunens tj�nst, vars villkor inte ska fastst�llas av n�gon
statlig myndighet.

Kommunen f�r best�mma att uppdrag enligt f�rsta stycket f�r l�mnas av

en n�mnd som handl�gger fr�gor om anst�llningsvillkor f�r arbetstagare i
kommunens tj�nst.

Med kommun j�mst�lls i denna paragraf region och annan kommunal

f�rvaltningsenhet.


2019:935

background image

4

SFS

4 �7 En n�mnd i en kommun, i en region eller i ett kommunalf�rbund f�r
efter �verenskommelse med en ink�pscentral uppdra �t anst�llda i ink�ps-
centralen att i en upphandling besluta p� n�mndens v�gnar. Detta g�ller n�r
n�mnden anskaffar varor, tj�nster eller byggentreprenader genom en ink�ps-
central enligt 7 kap. 12 � lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller
7 kap. 7 � lagen (2016:1146) om upphandling inom f�rs�rjningssektorerna.

Uppdrag enligt f�rsta stycket f�r inte l�mnas i de fall som avses i 6 kap.

38 � kommunallagen (2017:725).

4 a �8 En n�mnd i en kommun, i en region eller i ett kommunalf�rbund f�r
efter �verenskommelse med den myndighet som avses i 1 � andra stycket 2
lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fr�ga om tj�nster f�r elektronisk
identifiering uppdra �t myndigheten att besluta p� n�mndens v�gnar i �ren-
den enligt den lagen.

Uppdrag enligt f�rsta stycket f�r inte l�mnas i de fall som avses i 6 kap.

38 � kommunallagen (2017:725).

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

7 Senaste lydelse 2017:755.

8 Senaste lydelse 2017:755.

2019:935

;