SFS 2019:938 Lag om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

SFS2019-938.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:OADXFW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ELDPVQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>och minoritetsspr�k </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3, 5 b och 19 �� lagen (2009:724) <br/>om nationella minoriteter och minoritetsspr�k ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>3 �</b>2 Kommuner och regioner ska informera de nationella minoriteterna <br/>om deras r�ttigheter och det allm�nnas ansvar enligt denna lag och de f�re-<br/>skrifter som denna lag h�nvisar till. Detsamma g�ller statliga f�rvaltnings-<br/>myndigheter vars verksamhet �r av betydelse f�r de nationella minoriteterna <br/>eller minoritetsspr�ken. </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>5 b �</b>3 Kommuner och regioner ska anta m�l och riktlinjer f�r sitt minoritets-<br/>politiska arbete. </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Uppgifter om m�l och riktlinjer som har antagits enligt f�rsta stycket ska </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">p� beg�ran l�mnas till den myndighet som har uppf�ljningsansvar enligt <br/>20 �. </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>19 �</b> Om det finns s�rskilda sk�l f�r regeringen meddela f�reskrifter om <br/>att en viss myndighet som lyder under regeringen ska undantas fr�n <br/>till�mpningen av 8 �. Motsvarande g�ller efter regeringens bemyndigande <br/>f�r region och kommun i fr�ga om kommunala myndigheter. </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">AMANDA LIND </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Helena Swenz�n <br/>(Kulturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2018:1367. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2018:1367. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:938</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">3 december 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter

och minoritetsspr�k

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3, 5 b och 19 �� lagen (2009:724)
om nationella minoriteter och minoritetsspr�k ska ha f�ljande lydelse.

3 �2 Kommuner och regioner ska informera de nationella minoriteterna
om deras r�ttigheter och det allm�nnas ansvar enligt denna lag och de f�re-
skrifter som denna lag h�nvisar till. Detsamma g�ller statliga f�rvaltnings-
myndigheter vars verksamhet �r av betydelse f�r de nationella minoriteterna
eller minoritetsspr�ken.

5 b �3 Kommuner och regioner ska anta m�l och riktlinjer f�r sitt minoritets-
politiska arbete.

Uppgifter om m�l och riktlinjer som har antagits enligt f�rsta stycket ska

p� beg�ran l�mnas till den myndighet som har uppf�ljningsansvar enligt
20 �.

19 � Om det finns s�rskilda sk�l f�r regeringen meddela f�reskrifter om
att en viss myndighet som lyder under regeringen ska undantas fr�n
till�mpningen av 8 �. Motsvarande g�ller efter regeringens bemyndigande
f�r region och kommun i fr�ga om kommunala myndigheter.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

AMANDA LIND

Helena Swenz�n
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2018:1367.

3 Senaste lydelse 2018:1367.

SFS

2019:938

Publicerad
den

3 december 2019

;