SFS 2019:941 Lag om ändring i skyddslagen (2010:305)

SFS2019-941.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:KMLZUE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:DRBOAS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:ERUZHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i skyddslagen (2010:305) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 � skyddslagen (2010:305) ska ha <br/>f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>4 �</b> F�ljande byggnader, andra anl�ggningar, omr�den och objekt f�r be-<br/>slutas vara skyddsobjekt: </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. statschefens och tronf�ljarens residens och bost�der samt statsministerns</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">bost�der, </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. byggnader, andra anl�ggningar och omr�den som staten har �gander�tt</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">eller nyttjander�tt till och som disponeras av riksdagen eller riksdags-<br/>f�rvaltningen, </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. byggnader och andra anl�ggningar som staten, en kommun eller en</p> <p style="position:absolute;top:570px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">region har �gander�tt eller nyttjander�tt till och som anv�nds eller �r avsedda <br/>f�r att leda eller styra statlig eller kommunal verksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. byggnader, andra anl�ggningar och omr�den som anv�nds eller �r av-</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">sedda f�r polisverksamhet eller f�r annan verksamhet som innefattar att upp-<br/>r�tth�lla allm�n ordning och s�kerhet, verksamhet inom kriminalv�rden eller <br/>Sveriges f�rs�rjning med sedlar och mynt, </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. byggnader, andra anl�ggningar och omr�den som anv�nds eller �r av-</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">sedda f�r </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111"> fredstida krishantering,<br/> elektroniska kommunikationer,<br/> posthantering,<br/> transporter,<br/> alarmering,<br/> f�rsvarsindustriella �ndam�l, eller<br/> f�rs�rjning med energi, vatten, livsmedel eller andra f�rn�denheter av</p> <p style="position:absolute;top:876px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">betydelse f�r Sveriges f�rs�rjningsberedskap och d� �ven fartyg som an-<br/>v�nds f�r transport av k�rn�mnen, och </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. byggnader, andra anl�ggningar och omr�den som anv�nds eller �r av-</p> <p style="position:absolute;top:937px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">sedda f�r ledning av r�ddningstj�nst eller f�r ledning och samordning av <br/>civil verksamhet vid h�jd beredskap. </p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2018/19:127 och prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48 och rskr. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2019/20:49. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:941</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">3 december 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:941</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">PETER HULTQVIST </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Maria Diamant <br/>(F�rsvarsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i skyddslagen (2010:305)

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 � skyddslagen (2010:305) ska ha
f�ljande lydelse.

4 � F�ljande byggnader, andra anl�ggningar, omr�den och objekt f�r be-
slutas vara skyddsobjekt:

1. statschefens och tronf�ljarens residens och bost�der samt statsministerns

bost�der,

2. byggnader, andra anl�ggningar och omr�den som staten har �gander�tt

eller nyttjander�tt till och som disponeras av riksdagen eller riksdags-
f�rvaltningen,

3. byggnader och andra anl�ggningar som staten, en kommun eller en

region har �gander�tt eller nyttjander�tt till och som anv�nds eller �r avsedda
f�r att leda eller styra statlig eller kommunal verksamhet,

4. byggnader, andra anl�ggningar och omr�den som anv�nds eller �r av-

sedda f�r polisverksamhet eller f�r annan verksamhet som innefattar att upp-
r�tth�lla allm�n ordning och s�kerhet, verksamhet inom kriminalv�rden eller
Sveriges f�rs�rjning med sedlar och mynt,

5. byggnader, andra anl�ggningar och omr�den som anv�nds eller �r av-

sedda f�r

 fredstida krishantering,
 elektroniska kommunikationer,
 posthantering,
 transporter,
 alarmering,
 f�rsvarsindustriella �ndam�l, eller
 f�rs�rjning med energi, vatten, livsmedel eller andra f�rn�denheter av

betydelse f�r Sveriges f�rs�rjningsberedskap och d� �ven fartyg som an-
v�nds f�r transport av k�rn�mnen, och

6. byggnader, andra anl�ggningar och omr�den som anv�nds eller �r av-

sedda f�r ledning av r�ddningstj�nst eller f�r ledning och samordning av
civil verksamhet vid h�jd beredskap.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

1 Prop. 2018/19:127 och prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48 och rskr.

2019/20:49.

SFS

2019:941

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:941

P� regeringens v�gnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(F�rsvarsdepartementet)

;