SFS 2019:943 Lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

SFS2019-943.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.