SFS 2019:944 Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar

SFS2019-944.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.