SFS 2019:951 Lag om ändring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden

SFS2019-951.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:VFKZMD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:NTJYET+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>fr�ga om marknads- och konkurrensf�rh�llanden </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 � lagen (2010:1350) om uppgifts-<br/>skyldighet i fr�ga om marknads- och konkurrensf�rh�llanden ska ha <br/>f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>1 �</b> F�r att tillgodose de behov av uppgifter om marknads- och konkur-<br/>rensf�rh�llanden som Konkurrensverket har f�r att fr�mja en effektiv kon-<br/>kurrens i privat och offentlig verksamhet och en effektiv offentlig upp-<br/>handling f�r Konkurrensverket �l�gga </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. ett f�retag eller n�gon annan att tillhandah�lla uppgifter eller</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">handlingar, eller </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. en kommun eller en region som driver verksamhet av ekonomisk eller</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">kommersiell natur att redovisa kostnader och int�kter i verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett �l�ggande g�ller omedelbart, om n�got annat inte best�ms. </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">IBRAHIM BAYLAN </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Maria Wetterling <br/>(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:951</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">3 december 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i

fr�ga om marknads- och konkurrensf�rh�llanden

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 � lagen (2010:1350) om uppgifts-
skyldighet i fr�ga om marknads- och konkurrensf�rh�llanden ska ha
f�ljande lydelse.

1 � F�r att tillgodose de behov av uppgifter om marknads- och konkur-
rensf�rh�llanden som Konkurrensverket har f�r att fr�mja en effektiv kon-
kurrens i privat och offentlig verksamhet och en effektiv offentlig upp-
handling f�r Konkurrensverket �l�gga

1. ett f�retag eller n�gon annan att tillhandah�lla uppgifter eller

handlingar, eller

2. en kommun eller en region som driver verksamhet av ekonomisk eller

kommersiell natur att redovisa kostnader och int�kter i verksamheten.

Ett �l�ggande g�ller omedelbart, om n�got annat inte best�ms.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:951

Publicerad
den

3 december 2019

;