SFS 2019:955 Lag om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210)

SFS2019-955.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.