SFS 2019:959 Lag om ändring i lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

SFS2019-959.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.