SFS 2019:963 Lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete

SFS2019-963.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:OULPQG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:YRJSAM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2013:948) om st�d vid korttidsarbete </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 � lagen (2013:948) om st�d vid <br/>korttidsarbete ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>3 �</b> Lagen g�ller arbetsgivare som �r juridiska personer eller som �r <br/>fysiska personer och bedriver n�ringsverksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">Lagen g�ller dock inte <br/>1. staten, regioner, kommuner, kommunalf�rbund och samverkansorgan,<br/>2. juridiska personer �ver vilka staten, regioner, kommuner, kommunal-</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">f�rbund och samverkansorgan, var f�r sig eller tillsammans, har ett direkt <br/>eller indirekt r�ttsligt best�mmande inflytande, s�vida inte verksamheten <br/>avser aff�rsverksamhet, och </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. arbetsgivare i fr�ga om verksamhet som huvudsakligen �r finansierad</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">av allm�nna medel och d�r det enligt en offentligr�ttslig reglering an-<br/>kommer p� det allm�nna att tillhandah�lla verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Johanna Mihaic <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> 2019:963 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 3 december 2019 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2013:948) om st�d vid korttidsarbete

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 � lagen (2013:948) om st�d vid
korttidsarbete ska ha f�ljande lydelse.

3 � Lagen g�ller arbetsgivare som �r juridiska personer eller som �r
fysiska personer och bedriver n�ringsverksamhet.

Lagen g�ller dock inte
1. staten, regioner, kommuner, kommunalf�rbund och samverkansorgan,
2. juridiska personer �ver vilka staten, regioner, kommuner, kommunal-

f�rbund och samverkansorgan, var f�r sig eller tillsammans, har ett direkt
eller indirekt r�ttsligt best�mmande inflytande, s�vida inte verksamheten
avser aff�rsverksamhet, och

3. arbetsgivare i fr�ga om verksamhet som huvudsakligen �r finansierad

av allm�nna medel och d�r det enligt en offentligr�ttslig reglering an-
kommer p� det allm�nna att tillhandah�lla verksamheten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:963

Publicerad
den

3 december 2019

;