SFS 2019:987 Lag om ändring i lagen (2018:649) om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende

SFS2019-987.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:IVWIRC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:IVWIRC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2018:649) om f�rbud mot innehav av </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>berusningsmedel m.m. vid hem f�r v�rd eller boende </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 � lagen (2018:649) om f�rbud mot <br/>innehav av berusningsmedel m.m. vid hem f�r v�rd eller boende ska ha f�l-<br/>jande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>1 �</b> Denna lag till�mpas vid hem f�r v�rd eller boende som drivs av en <br/>kommun eller en region. Lagen till�mpas ocks� i s�dan enskild verksamhet <br/>i form av hem f�r v�rd eller boende som har tillst�nd enligt 7 kap. 1 � f�rsta <br/>stycket 1 socialtj�nstlagen (2001:453). </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Lagen till�mpas inte vid s�dana s�rskilda boendeformer som avses i 5 kap. </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">5 � andra stycket eller 5 kap. 7 � tredje stycket socialtj�nstlagen. Lagen <br/>till�mpas inte heller vid hem f�r v�rd eller boende som Statens institutions-<br/>styrelse driver eller med st�d av 6 kap. 3 � andra stycket socialtj�nstlagen <br/>uppdragit �t en kommun eller en region att driva. </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">LENA HALLENGREN </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Lars Hedengran <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:987</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">3 december 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2018:649) om f�rbud mot innehav av

berusningsmedel m.m. vid hem f�r v�rd eller boende

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 � lagen (2018:649) om f�rbud mot
innehav av berusningsmedel m.m. vid hem f�r v�rd eller boende ska ha f�l-
jande lydelse.

1 � Denna lag till�mpas vid hem f�r v�rd eller boende som drivs av en
kommun eller en region. Lagen till�mpas ocks� i s�dan enskild verksamhet
i form av hem f�r v�rd eller boende som har tillst�nd enligt 7 kap. 1 � f�rsta
stycket 1 socialtj�nstlagen (2001:453).

Lagen till�mpas inte vid s�dana s�rskilda boendeformer som avses i 5 kap.

5 � andra stycket eller 5 kap. 7 � tredje stycket socialtj�nstlagen. Lagen
till�mpas inte heller vid hem f�r v�rd eller boende som Statens institutions-
styrelse driver eller med st�d av 6 kap. 3 � andra stycket socialtj�nstlagen
uppdragit �t en kommun eller en region att driva.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:987

Publicerad
den

3 december 2019

;