SFS 2019:988 Lag om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

SFS2019-988.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:IQFYSI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:IQFYSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 8 kap. 50 � lagen (2018:672) om <br/>ekonomiska f�reningar ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>8 kap. <br/>50 �</b> Revisorn �r skyldig att l�mna en medrevisor, en ny revisor, en <br/>s�rskild granskare och, om f�reningen �r f�rsatt i konkurs, konkurs-<br/>f�rvaltaren de upplysningar som beh�vs om f�reningens angel�genheter. </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Revisorn �r dessutom skyldig att p� beg�ran l�mna upplysningar om </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">f�reningens angel�genheter till unders�kningsledaren under en f�runder-<br/>s�kning i brottm�l. </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Revisorn i en f�rening som omfattas av 2 kap. 3 � offentlighets- och </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">sekretesslagen (2009:400) �r �ven skyldig att p� beg�ran l�mna upplys-<br/>ningar om f�reningens angel�genheter till de f�rtroendevalda revisorerna i <br/>kommunen, regionen eller ett s�dant kommunalf�rbund som kommunen <br/>eller regionen ing�r i. </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Erik H�llstr�mer <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2019:988</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">3 december 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 8 kap. 50 � lagen (2018:672) om
ekonomiska f�reningar ska ha f�ljande lydelse.

8 kap.
50 �
Revisorn �r skyldig att l�mna en medrevisor, en ny revisor, en
s�rskild granskare och, om f�reningen �r f�rsatt i konkurs, konkurs-
f�rvaltaren de upplysningar som beh�vs om f�reningens angel�genheter.

Revisorn �r dessutom skyldig att p� beg�ran l�mna upplysningar om

f�reningens angel�genheter till unders�kningsledaren under en f�runder-
s�kning i brottm�l.

Revisorn i en f�rening som omfattas av 2 kap. 3 � offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) �r �ven skyldig att p� beg�ran l�mna upplys-
ningar om f�reningens angel�genheter till de f�rtroendevalda revisorerna i
kommunen, regionen eller ett s�dant kommunalf�rbund som kommunen
eller regionen ing�r i.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Erik H�llstr�mer
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:988

Publicerad
den

3 december 2019

;