SFS 2019:996 Lag om ändring i lagen (2018:1997) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

SFS2019-996.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:LXHAFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BVJSVB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2018:1997) om �ndring i h�lso- och </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>sjukv�rdslagen (2017:30) </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 10 kap. 5 � h�lso- och sjukv�rdslagen <br/>(2017:30) i st�llet f�r lydelsen enligt lagen (2018:1997) om �ndring i den <br/>lagen ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>10 kap. <br/>5 �</b> I regionerna ska det finnas m�jligheter till anst�llning f�r l�kares spe-<br/>cialiseringstj�nstg�ring inklusive bastj�nstg�ring i en omfattning som mot-<br/>svarar det planerade framtida behovet av l�kare med specialistkompetens i <br/>klinisk verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">LENA HALLENGREN </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Lars Hedengran <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2019:996</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">3 december 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2018:1997) om �ndring i h�lso- och

sjukv�rdslagen (2017:30)

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 10 kap. 5 � h�lso- och sjukv�rdslagen
(2017:30) i st�llet f�r lydelsen enligt lagen (2018:1997) om �ndring i den
lagen ska ha f�ljande lydelse.

10 kap.
5 �
I regionerna ska det finnas m�jligheter till anst�llning f�r l�kares spe-
cialiseringstj�nstg�ring inklusive bastj�nstg�ring i en omfattning som mot-
svarar det planerade framtida behovet av l�kare med specialistkompetens i
klinisk verksamhet.

P� regeringens v�gnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:996

Publicerad
den

3 december 2019

;