SFS 2019:997 Lag om ändring i lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service

SFS2019-997.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:PIMDPT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:EHZPRP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>service </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 och 3 �� och rubriken n�rmast f�re <br/>3 � lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service ska ha f�ljande <br/>lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>1 �</b> Statliga myndigheter och en kommun eller en region f�r ing� service-<br/>avtal om att f�r varandras r�kning l�mna upplysningar, v�gledning, r�d och <br/>annan s�dan hj�lp till enskilda och i �vrigt handl�gga f�rvaltnings�renden, <br/>med de begr�nsningar som anges i denna lag eller i f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Den statliga myndighet som regeringen best�mmer ska ing� avtal om att </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r andra myndigheters r�kning utf�ra uppgifter enligt f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>Kommuner och regioner <br/>3 �</b> F�rvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsut�vning och som en <br/>kommun eller en region ansvarar f�r f�r inte omfattas av ett serviceavtal. </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">Ett serviceavtal med en kommun eller en region f�r trots detta omfatta att <br/>1. ta emot ans�kningar om plats och, med undantag f�r barn som beh�ver</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">s�rskilt st�d enligt 8 kap. 7 � och 14 kap. 6 � skollagen (2010:800), f�rdela <br/>platser och l�mna erbjudanden om plats f�r barn och elever i f�rskola, fri-<br/>tidshem och s�dan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. samma lag, </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. l�mna ekonomiskt st�d till inackordering f�r elever i gymnasieskolan</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och kommunal vuxenutbildning enligt skollagen, </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. enligt kommunala f�reskrifter ge tillst�nd till att inr�tta annat slag av</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">toalett �n vattentoalett, eller </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. bevilja parkeringstillst�nd f�r r�relsehindrade.</p> <p style="position:absolute;top:887px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:928px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:969px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Magnus Bengtson <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:997</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">3 december 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig

service

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 och 3 �� och rubriken n�rmast f�re
3 � lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service ska ha f�ljande
lydelse.

1 � Statliga myndigheter och en kommun eller en region f�r ing� service-
avtal om att f�r varandras r�kning l�mna upplysningar, v�gledning, r�d och
annan s�dan hj�lp till enskilda och i �vrigt handl�gga f�rvaltnings�renden,
med de begr�nsningar som anges i denna lag eller i f�rordning.

Den statliga myndighet som regeringen best�mmer ska ing� avtal om att

f�r andra myndigheters r�kning utf�ra uppgifter enligt f�rsta stycket.

Kommuner och regioner
3 �
F�rvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsut�vning och som en
kommun eller en region ansvarar f�r f�r inte omfattas av ett serviceavtal.

Ett serviceavtal med en kommun eller en region f�r trots detta omfatta att
1. ta emot ans�kningar om plats och, med undantag f�r barn som beh�ver

s�rskilt st�d enligt 8 kap. 7 � och 14 kap. 6 � skollagen (2010:800), f�rdela
platser och l�mna erbjudanden om plats f�r barn och elever i f�rskola, fri-
tidshem och s�dan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. samma lag,

2. l�mna ekonomiskt st�d till inackordering f�r elever i gymnasieskolan

och kommunal vuxenutbildning enligt skollagen,

3. enligt kommunala f�reskrifter ge tillst�nd till att inr�tta annat slag av

toalett �n vattentoalett, eller

4. bevilja parkeringstillst�nd f�r r�relsehindrade.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:997

Publicerad
den

3 december 2019

;