SFS 2019:998 Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

SFS2019-998.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:RIUBVQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:YDERPC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�runders�kningskung�relsen (1947:948) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver att 14 � f�runders�kningskung�relsen (1947:948)1 <br/>ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>14 �</b>2 L�ggs en f�runders�kning ned eller beslutas det att �tal inte ska <br/>v�ckas, ska den som h�rts som sk�ligen misst�nkt f�r brottet underr�ttas. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslutas det att f�runders�kning inte ska inledas eller att en inledd f�r-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">unders�kning ska l�ggas ned eller att �tal inte ska v�ckas, ska underr�ttelse <br/>l�mnas till en m�ls�gande som angett brottet, anm�lt enskilt anspr�k i <br/>anledning av brottet eller beg�rt att bli underr�ttad. Har den som �vertagit <br/>m�ls�gandens anspr�k gjort anm�lan om enskilt anspr�k, ska �ven han eller <br/>hon underr�ttas. </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Underr�ttelse enligt andra stycket beh�vs inte vid beslut av Polis-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">myndigheten eller S�kerhetspolisen om att inte inleda eller att l�gga ned en <br/>f�runders�kning, om utredningen inte lett s� l�ngt att n�gon varit sk�ligen <br/>misst�nkt f�r brottet. M�ls�ganden ska dock alltid underr�ttas om han eller <br/>hon har beg�rt det. </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">En myndighet, en kommun eller en region som har till uppgift att hand-</p> <p style="position:absolute;top:692px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">l�gga disciplin�renden enligt lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom <br/>totalf�rsvaret, m.m. och som har gjort en �talsanm�lan ska genast under-<br/>r�ttas om en �tg�rd som avses i andra stycket eller om att ett v�ckt �tal har <br/>lagts ned. </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:878px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MIKAEL DAMBERG </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Mikael Kullberg <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Kung�relsen omtryckt 1969:589. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2014:1109. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:998</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">3 december 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�runders�kningskung�relsen (1947:948)

Utf�rdad den 28 november 2019

Regeringen f�reskriver att 14 � f�runders�kningskung�relsen (1947:948)1
ska ha f�ljande lydelse.

14 �2 L�ggs en f�runders�kning ned eller beslutas det att �tal inte ska
v�ckas, ska den som h�rts som sk�ligen misst�nkt f�r brottet underr�ttas.

Beslutas det att f�runders�kning inte ska inledas eller att en inledd f�r-

unders�kning ska l�ggas ned eller att �tal inte ska v�ckas, ska underr�ttelse
l�mnas till en m�ls�gande som angett brottet, anm�lt enskilt anspr�k i
anledning av brottet eller beg�rt att bli underr�ttad. Har den som �vertagit
m�ls�gandens anspr�k gjort anm�lan om enskilt anspr�k, ska �ven han eller
hon underr�ttas.

Underr�ttelse enligt andra stycket beh�vs inte vid beslut av Polis-

myndigheten eller S�kerhetspolisen om att inte inleda eller att l�gga ned en
f�runders�kning, om utredningen inte lett s� l�ngt att n�gon varit sk�ligen
misst�nkt f�r brottet. M�ls�ganden ska dock alltid underr�ttas om han eller
hon har beg�rt det.

En myndighet, en kommun eller en region som har till uppgift att hand-

l�gga disciplin�renden enligt lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom
totalf�rsvaret, m.m. och som har gjort en �talsanm�lan ska genast under-
r�ttas om en �tg�rd som avses i andra stycket eller om att ett v�ckt �tal har
lagts ned.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Mikael Kullberg
(Justitiedepartementet)

1 Kung�relsen omtryckt 1969:589.

2 Senaste lydelse 2014:1109.

SFS

2019:998

Publicerad
den

3 december 2019

;