SFS 2020:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta

SFS2020-1.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande

av uppgift om Riksbankens referensränta

Beslutat den 30 december 2019

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den
1 januari�30 juni 2020 är 0,00 procent.

På Riksbankens vägnar

MARIA JOHANSSON

Jan Schüllerqvist

SFS

2020:1

Publicera

t

den

9 januari 2020