SFS 2020:5 Förordning om ändring i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse

SFS2020-5.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1132) med instruktion

för Statens institutionsstyrelse

Utfärdad den 9 januari 2020

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2007:1132) med instruktion för
Statens institutionsstyrelse ska ha följande lydelse.

7 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio
ledamöter.

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS

2020:5

Publicerad
den

14 januari 2020