SFS 2020:20 Förordning om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med 2019-nCoV

SFS2020-20.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om

allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska

tillämpas på infektion med 2019-nCoV

Utfärdad den 1 februari 2020

Regeringen föreskriver med stöd av 9 kap. 2 § smittskyddslagen (2004:168)
att bestämmelserna i samma lag om sådana allmänfarliga sjukdomar som
anges i bilaga 1 och sådana samhällsfarliga sjukdomar som anges i bilaga 2
till lagen ska tillämpas på infektion med 2019-nCoV, som är ett coronavirus.

Denna förordning träder i kraft den 2 februari 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2020:20

Publicerad
den

2 februari 2020