SFS 2020:22 Lag om ändring i lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter

SFS2020-22.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.