SFS 2020:28 Förordning om ändring i förordningen (2017:1085) med instruktion för Delegationen mot segregation

SFS2020-28.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:1085) med instruktion

för Delegationen mot segregation

Utfärdad den 23 januari 2020

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2017:1085) med instruktion för
Delegationen mot segregation ska ha följande lydelse.

9 § Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2020.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Susanne Södersten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS

2020:28

Publicerad
den

4 februari 2020