SFS 2020:45 Förordning om upphävande av förordningen (2014:1071) om statsbidrag för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin

SFS2020-45.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (2014:1071) om

statsbidrag för att stärka ungas inflytande i den lokala

demokratin

Utfärdad den 13 februari 2020

Regeringen föreskriver att förordningen (2014:1071) om statsbidrag för att
stärka ungas inflytande i den lokala demokratin ska upphöra att gälla.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.
2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för statsbidrag

som har lämnats före den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

SFS

2020:45

Publicerad
den

17 februari 2020