SFS 2020:46 Förordning om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

SFS2020-46.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion

för Bolagsverket

Utfärdad den 6 februari 2020

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2007:1110) med instruktion för
Bolagsverket ska ha följande lydelse.

9 § Vid Bolagsverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio
ledamöter.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS 2020:

46

Publicerad
den

17 februari 2020