SFS 2020:48 Förordning om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

SFS2020-48.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion

för Datainspektionen

Utfärdad den 20 februari 2020

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2007:975) med instruktion för
Datainspektionen ska ha följande lydelse.

6 §1 Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio
ledamöter.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Mikael Kullberg
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:37.

SFS

2020:48

Publicerad
den

25 februari 2020