SFS 2020:52 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

SFS2020-52.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:1134) om

belastningsregister

Utfärdad den 20 februari 2020

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (1999:1134) om belastnings-
register ska ha följande lydelse.

14 §1 Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 8�11, 13�15
eller 17 kap. brottsbalken, skattebrottslagen (1971:69), tullagen (2016:253),
lagen (2000:1225) om straff för smuggling, narkotikastrafflagen (1968:64),
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter eller motsvarande äldre
lagar, lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkohol-
skatt, alkohollagen (2010:1622), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa
dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
lagen (1994:1776) om skatt på energi, 9 kap. 1�2 §§ vapenlagen (1996:67)
eller dess motsvarighet enligt äldre lag eller lagen (2014:307) om straff för
penningtvättsbrott ska lämnas ut om det begärs av Skatteverket.

Uppgifterna ska lämnas ut för prövning av
1. upplagshavare, skatteupplag och registrerade varumottagare enligt

lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

2. skattebefriade förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om

skatt på energi,

3. lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi,

lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, lagen (2018:696)
om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter eller lagen (2020:32) om skatt på
plastbärkassar,

4. frivilligt skattskyldiga enligt lagen om skatt på energi, och
5. registrerade mottagare enligt lagen om skatt på kemikalier i viss

elektronik.

Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som

anges i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2019:225.

SFS

2020:52

Publicerad
den

26 februari 2020