SFS 2020:61 Förordning om ändring i förordningen (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel

SFS2020-61.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1991:1046) om bidrag till

arbetshjälpmedel

Utfärdad den 27 februari 2020

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (1991:1046) om bidrag till
arbetshjälpmedel1 ska ha följande lydelse.

7 §2 Bidrag enligt denna förordning lämnas längst till och med månaden
före den då den försäkrade fyller 68 år.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.
2. Den nya bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och med den

1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2010:1676.

2 Senaste lydelse 2009:1484.

SFS

2020:61

Publicerad
den

3 mars 2020