SFS 2020:71 Förordning om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

SFS2020-71.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

Utfärdad den 27 februari 2020

Regeringen föreskriver att 1 § åklagarförordningen (2004:1265) ska ha
följande lydelse.

1 §1 I åklagarväsendet ingår �&klagarmyndigheten och Ekobrottsmyndig-
heten.

Grundläggande bestämmelser om vilka som är allmänna åklagare och om

åklagarväsendet finns i rättegångsbalken. Ytterligare bestämmelser finns i
förordningen (2015:743) med instruktion för �&klagarmyndigheten och i
förordningen (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Mikael Kullberg
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:973.

SFS

2020:71

Publicerad
den

3 mars 2020