SFS 2020:73 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

SFS2020-73.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.