SFS 2020:91 Förordning om ändring i förordningen (2015:743) med instruktion för Åklagarmyndigheten

SFS2020-91.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:743) med instruktion

för �&klagarmyndigheten

Utfärdad den 5 mars 2020

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2015:743) med instruktion för
�&klagarmyndigheten ska ha följande lydelse.

2 § Myndigheten ska

1. se till att personer som begår brott blir föremål för brottsutredning och

lagföring,

2. arbeta för att begränsa vinsterna av brott och brottslig verksamhet,
3. tillämpa ett jämställdhetsperspektiv i utförandet av sina uppgifter, och
4. delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och

organiserade brottsligheten.

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:91

Publicerad
den

10 mars 2020