SFS 2020:92 Förordning om ändring i förordningen (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

SFS2020-92.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:744) med instruktion

för Ekobrottsmyndigheten

Utfärdad den 5 mars 2020

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2015:744) med instruktion för
Ekobrottsmyndigheten ska ha följande lydelse.

2 § Myndigheten ska

1. se till att personer som begår ekonomiska brott blir föremål för

brottsutredning och lagföring,

2. arbeta för att begränsa vinsterna av brott och brottslig verksamhet,
3. tillämpa ett jämställdhetsperspektiv i utförandet av sina uppgifter, och
4. delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och

organiserade brottsligheten.

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:92

Publicerad
den

10 mars 2020