SFS 2020:94 Förordning om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

SFS2020-94.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion

för Arbetsförmedlingen

Utfärdad den 5 mars 2020

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2007:1030) med instruktion för
Arbetsförmedlingen ska ha följande lydelse.

4 §1 Arbetsförmedlingen ska vidare

1. säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställnings-

försäkring,

2. anlita kompletterande aktörer för att snabbt och effektivt få arbets-

sökande i arbete,

3. aktivt inhämta information om lediga arbeten,
4. analysera, följa upp och utvärdera hur myndighetens verksamhet och de

arbetsmarknadspolitiska åtgärderna påverkar arbetsmarknadens funktionssätt,

5. göra bedömningar av arbetsmarknadsläget för att tillhandahålla besluts-

underlag för den framtida arbetsmarknadspolitiken,

6. bistå myndigheter och andra som bedriver uppföljning och utvärdering

inom Arbetsförmedlingens verksamhetsområde,

7. säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidrags-

brott samt i detta arbete samverka med berörda parter, och

8. delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organi-

serade brottsligheten.

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2020.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Susanne Södersten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1131.

SFS

2020:94

Publicerad
den

11 mars 2020