SFS 2020:97 Förordning om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten

SFS2020-97.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion

för Polismyndigheten

Utfärdad den 5 mars 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2014:1102) med instruktion
för Polismyndigheten

dels att 8 § ska ha följande lydelse,
dels
att det ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

6 a § Polismyndigheten ska delta i det myndighetsgemensamma arbetet
mot den grova och organiserade brottsligheten.

8 § Polismyndigheten ska senast den 31 mars varje år i en skrivelse till
regeringen redogöra för den verksamhet som har bedrivits i det myndighets-
gemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten.

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:97

Publicerad
den

11 mars 2020