SFS 2020:98 Förordning om ändring i förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen

SFS2020-98.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:1103) med instruktion

för Säkerhetspolisen

Utfärdad den 5 mars 2020

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2014:1103) med instruktion
för Säkerhetspolisen ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

3 a § Säkerhetspolisen ska delta i det myndighetsgemensamma arbetet
mot den grova och organiserade brottsligheten.

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:98

Publicerad
den

11 mars 2020