SFS 2020:99 Förordning om ändring i förordningen (2016:1332) med instruktion för Tullverket

SFS2020-99.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:1332) med instruktion

för Tullverket

Utfärdad den 5 mars 2020

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2016:1332) med instruktion för
Tullverket ska ha följande lydelse.

3 § Tullverket ska förebygga och motverka brottslighet i samband med in-
och utförsel av varor.

Tullverket ska delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova

och organiserade brottsligheten.

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

SFS

2020:99

Publicerad
den

11 mars 2020