SFS 2020:100 Förordning om ändring i förordningen (2016:1333) med instruktion för Kronofogdemyndigheten

SFS2020-100.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:1333) med instruktion

för Kronofogdemyndigheten

Utfärdad den 5 mars 2020

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2016:1333) med instruktion för
Kronofogdemyndigheten ska ha följande lydelse.

4 § Kronofogdemyndigheten ska förebygga och motverka ekonomisk
brottslighet.

Kronofogdemyndigheten ska delta i det myndighetsgemensamma arbetet

mot den grova och organiserade brottsligheten.

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

SFS

2020:100

Publicerad
den

11 mars 2020