SFS 2020:101 Förordning om ändring i förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket

SFS2020-101.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:154) med instruktion för

Skatteverket

Utfärdad den 5 mars 2020

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2017:154) med instruktion för
Skatteverket ska ha följande lydelse.

6 § Skatteverket ska förebygga och motverka ekonomisk brottslighet.

Skatteverket ska medverka i brottsutredningar som rör vissa brott.
Skatteverket ska delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den

grova och organiserade brottsligheten.

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

SFS

2020:101

Publicerad
den

11 mars 2020