SFS 2020:114 Förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

SFS2020-114.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och

offentliga tillställningar

Utfärdad den 11 mars 2020

Regeringen föreskriver följande.

1 § Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får tills vidare
inte hållas inom Sverige.

Förbudet gäller endast allmänna sammankomster och offentliga tillställ-

ningar med fler än 500 deltagare.

Denna förordning träder i kraft den 12 mars 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:114

Publicerad
den

12 mars 2020