SFS 2020:118 Förordning om ikraftträdande av lagen (2014:1491) om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

SFS2020-118.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ikraftträdande av lagen (2014:1491) om ändring i

lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-

konventionen om ömsesidig handräckning i

skatteärenden

Utfärdad den 12 mars 2020

Regeringen föreskriver att lagen (2014:1491) om ändring i lagen (1990:313)
om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i
skatteärenden ska träda i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS

2020:118

Publicerad
den

17 mars 2020