SFS 2020:119 Förordning om ändring i förordningen (2017:1028) om en försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott

SFS2020-119.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:1028) om en

försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott

Utfärdad den 12 mars 2020

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2017:1028) om en försöksverk-
samhet med snabbare handläggning av brott ska ha följande lydelse.

2 §1 Avvikelserna i 3�5 §§ i fråga om samråd, underrättelser och fullmakt
får göras vid handläggning av brott där åtal enligt 19 kap. rättegångsbalken
ska väckas vid någon av följande tingsrätter:
� Attunda tingsrätt,
� Gotlands tingsrätt,
� Gävle tingsrätt,
� Göteborgs tingsrätt,
� Hudiksvalls tingsrätt,
� Luleå tingsrätt,
� Nacka tingsrätt,
� Norrköpings tingsrätt,
� Norrtälje tingsrätt,
� Solna tingsrätt,
� Stockholms tingsrätt,
� Södertälje tingsrätt,
� Södertörns tingsrätt,
� Värmlands tingsrätt,
� Växjö tingsrätt.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Billung
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2019:675.

SFS

2020:119

Publicerad
den

17 mars 2020