SFS 2020:129 Förordning om ändring i förordningen (2004:16) om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa funktionshindrade

SFS2020-129.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2004:16) om utlämnande av

uppgifter som avser stöd och service till vissa

funktionshindrade

Utfärdad den 19 mars 2020

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2004:16) om utlämnande av
uppgifter som avser stöd och service till vissa funktionshindrade ska ha
följande lydelse.

3 §1 Socialstyrelsen får, efter att ha gett Sveriges Kommuner och Regioner
tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om uppgiftslämnandet
enligt denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:868.

SFS

2020:129

Publicerad
den

20 mars 2020